Bugeikan

miércoles, 3 de septiembre de 2008

RYU-HA MUSO SHINDEN RYU

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542-1621) (fundador) OKUDEN
Tamiya Heibei Narimasu (2º Soke) (fundador de la Tamiya ryu)
Nagano Mugakusai Kinro
Momo Gunbei Mitsushige
Arikawa Shozaemon Munetsugu
Monno Danuemon Nobusada
Hasegawa Chikara-no-Suke Hidenobu (fundador del Eishin ryu ) CHUDEN
Arai Seitetsu Kiyonobu

SHINKAGE-RYU

Omori Rokurosaemon Masamitsu (fundador de la Omori ryu) SHODEN

Hayashi Rokudayu Morimasa (1661-1732)
Hayashi Yasusada Masanobu
Oguro Motouemon Kiyakatsu

Desde aquí se dividió en Tanimura Ha y Shimomura Ha

TANIMURA-HA

Hayashi Masanoju Masamori
Ida Manzo Takakatsu
Hayashi Yadayu masayori
Tanimura KAME-no-Jo Yorikatsu
Masaki Goto Mogobei
Oe Masamichi Shikei (1852-1927)
Hogiyama Namio
Fukui Harumasa
Kono Hakuren
Fukui Torao (actual director 21º Soke)

SHIMOMURA-HA
Matsuyoshi Tadesuki Hisanari
Yuki YAMAGAWA Kyuzo-O
Tsubouchi Kyosuke Chojun
Shimomura Shigeichi Tsutamu
Shimamura Umanojo Ekishu
Hosakawa Yoshimasa
Nakayama Hakudo (Fundador de Muso Shinden-Ryu)


No hay comentarios.: