Bugeikan

jueves, 27 de marzo de 2008

Ryuha
Bojutsu y Jojutsu

Araki-ryu
Sistema: torite kogusoku (combate, lucha con y sin armas), tojutsu (odachi, kodachi, tanto, bokken); bojutsu; naginatajutsu (nagamaki); kusarigamajutsu; chigirikijutsu; ryofundojutsu Fundacion: Finales del periodo Muromachi (1573)
Fundado por: Araki Mujinsai Minamoto no Hidenawa
Actual representante/headmaster: 17º generacion shihan, Kikuchi Kunimitsu; 18º generacion shihan, Arakawa Seishin; 17º generacion shihan, Suzuki Nobuo
Originario de: Prefectura de Gunma y Saitama

Hontai Yoshin-ryu
Sistema: jujutsu; bojutsu (rokushaku bo, hanbo); kenjutsu (kodachi, odachi)
Fundacion: principios del periodo Edo (1660)
Fundado por: Takagi Setsuemon Shigtoshi
Actual representante /headmaster: 19º headmaster, Inoue Kyoichi Munenori
Originario de: Prefectura de Hyogo

Shinto Muso-ryu
Sistema: jojutsu; kenjutsu (odachi, kodachi, nito), Kusarigama, Jujutsu, Hojojutsu
Fundacion: principio del periodo Tokugawa (1640)
Fundado por: Muso Gonnosuke Katsuyoshi
Actual representante /headmaster: No existe headmaster o representante reconocido; un numero de maestros de alto rango, o con licencia de Menkyo Kaiden enseñan en el mundo.
Originario de: Homan-Zan, Kyusho

Takenouchi-ryu
Sistema: jujutsu (torite, koshi no mawari, kogusoku); hade; bojutsu (rokushaku bo, jo); kenjutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); iaijutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); hojojutsu (hobaku); naginatajutsu; tessenjutsu; sakkatsuho
Fundacion: finales del periodo Muromachi (1532)
Fundado por: Takenouchi Chunagon Daijo Hisamori
Actual representante /headmaster: Takenouchi Toichiro Hisamune, 14º headmaster; Takenouchi Tojuro Hisatake, 13º sodenke
Originario de: Prefectura de Okayama

Uchida-ryu
Sistema: tanjojutsu (tanjo, odachi)
Fundacion: periodo Meiji (1885)
Fundado por: Uchida Ryohei Actual representante /headmaster: no existe headmaster, este arte forma parte de Shinto Muso-ryu
Originario de: Fukuoka, Tokyo, Nagoya, Prefecture de Osaka

Yagyu Shingan-ryu
Sistema: taijutsu (jujutsu), kenjutsu, bojutsu, naginatajutsu, iaijutsu
Fundacion: principios de 1600
Fundado por: Araki Mataemon, 1584-1637
Actual representante /headmaster: 10º soke Muto Masao
Originario de: Prefectura de Kanagawa

Yagyu Shinkage-ryu
Sistema: kenjutsu (odachi, kodachi, nitto)
Fundacion: finales del periodo Muromachi (1568)
Fundado por:Kamiizumi Ise-no-Kami Nobutsuna, 1508-1578; el Yagyu fue fundado por Yagyu Sekishusai Munetoshi, 1527-1606
Actual representante /headmaster: 21º soke Yagyu Nobuharu
Originario de: AichiOtras armas del Samurai

Isshin-ryu
Sistema: kusarigamajutsu (kusarigama; cho-e kama)
Fundacion: finales del siglo 15.
Fundado por: Nen Ami Jion
Actual representante /headmaster: Maestros de la Shinto Muso-ryu (el Isshin-ryu es un subsistema dentro de las enseñanzas de Shinto Muso-ryu y generalmente no es estudiado como un arte separado)
Originario de: Fukuoka, Tokyo, Osaka, Nagoya, y la prefectura de Sendai.

Tendo-ryu
Sistema: naginatajutsu, kenjutsu (odachi, kodachi, nitto, tanto, kaiken), jojutsu (broken naginata), kusarigamajutsu
Fundacion: Noviembre 21, 1582
Fundado por: Saito Hangan Denkibo Katsuhide Actual representante /headmaster: 16º soke Mitamura Takeko
Originario de: Kyoto

1 comentario:

Transplante de Cabelo dijo...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Transplante de Cabelo, I hope you enjoy. The address is http://transplante-de-cabelo.blogspot.com. A hug.